Avslutning lørdagsskole

Lørdag den 21.05 blir den siste undervisningsdagen i moskeen. Dette året avslutter vi skoleåret med litt Nasheed og Quran lesing på lørdag den
28.05 .2016 på Hundvåg Bydelshus.

Det er viktig at barn er sammen med foreldre den dagen siden det er ingen som kommer til å ta ansvar for ditt barn.

Programme:

Kl. 10:30 –Start med Quran lesing – elever 3. klasse.

Kl. 11:00- Nasheed – elever  2. & 3. klasse

Kl. 11:15- Quran lesing konkurranse – Tajweed  4. & 5. klasse

Kl. 11:45- Power point presentasjon 8. klasse

Kl. 12:45  -kl 13.15 – Pause

Kl. 13:15- Quran lesing konkurranse – Tajweed 7. klasse

Kl. 14:00  – Quran konkurranse 9. klasse

Kl. 15:00  – Prisutdeling

Vi håper at noen av dere stiller opp som ansvarlig for å sørge for litt servering som kaker eller kanel i svinger el.l., og for rydding etter programmet vennligst ta kontakt med oss snarest. Abdul Kader: 40988318, Naz Cader: 98692426,
Br. Mahmud :99309175.

De som ikke har betalt for semesteret oppfordres til å betale snarest. 

Vi takker dere for dette skoleåret og håper på fortsatt godt samarbeidet i framtiden.

 

Lørdag skole Soknad 2016

Laste ned (DOCX, 144KB)