Medlem

HVA ISLAMSK OPPLÆRINGSSENTER KAN GJØRE FOR DEG SOM MEDLEM?

  • Bor du i Stavanger kan du bruke alle senterets fasiliteter og tilgjengelige medlems tilbud og tjenester til enhver tid. Du kan delta gudstjenester, Juma bonn, Quran opplæring, IOS skole, forelesninger, seminarer, råd og veiledningstjenester, aktiviteter, arrangementer osv
  • Vi kan organisere islamsk vigsel for de som skal gifte seg.
  • Vi organiserer islamsk leksjoner, forelesninger, emne kvelder om Islam, seminarer i administrasjon, og sosiale samlinger.
  • Vi vil involvere ungdommer I forskjellige komiteer for å skaffe seg erfaring.
  • Ved dødsfall av nære familie medlemmer kan vi UANSETT hvor du bor i landet, hjelpe til med organisering av hellig- vask, Janazabonn og islamsk begravelse.

Vennligst Fyll ut feltene nedenfor for å sende et registreringsskjema til oss.

Bli medlem

Masjid Noor vil gjerne øke medlemsmassen sin. IOS vil gjerne at du og din familie som er enige i vårt program blir medlemmer hos oss.

Gjerne ta kontakt med oss og bli medlem.
Staten gir økonomisk støtte til tros og religionssamfunn som er basert på medlemstall. Hjelp oss gjerne ved å oppmuntre andre til å støtte våre aktiviteter ved å bli medlem.

Du må selv finne ut hvor du er registrert fra før. For å finne ut om du er medlem i Den norske kirken eller vil melde deg ut fra den, kan du bruke følgende link. På denne linken kan en BÅDE sjekke om en er medlem, og en kan melde seg ut. Alt gjøres helt elektronisk, alt du trenger er bank-id-