Skole regler

Islamskopplæringssenter
Skolens reglement
Retningslinjer:

Barneundervisning er et tilbud fra Islamsk opplæringssenter til sine medlemmer som har barn fra 6 år og oppover. De blir prioritert over ikke medlemmer i tilfelle det er knapt plass i skolen. Ellers er tilbudet åpent til alle muslimske barn.

For å støtte og avlaste Senteret økonomsk, er det innført semesterbidrag på 500 Kr per Familie.

Beløpet skal betales i løpet av September måned.
Barn plasseres i forskjellige nivåer, avhengig av alder og kunnskap. Det er lærerne som bestemmer dette og det må respekteres.
Foreldre må levere barna på skolen i god tid før leksjonen starter og hente dem rett etter (og ikke før) slutten av leksjonen.

Det er foreldrenes ansvar å sørge for at barna har med seg alt de trenger i skolen for eksempel matpakke, pennal, skrivebøker og lignende…
Foreldrene forplikter seg til å følge barna hjemme. De må hjelpe barna med lekser og diskuterer med barna det de har lært på skolen
Foreldrene forplikter seg til å delta på vakt arbeid. De må stille opp i følge vaktlisten som blir utarbeidet av undervisningsgruppen.
Orden/oppførsel:

Elevene må:
Møte opp presis til hver time
Tre for sent komminger fører til melding hjem.
Syv anmerkninger = nedsatt orden
Fravær:

Eleven må:
Dokumentere planlagt fravær i forkant (melding i meldebok. Med foresattes underskrift)
Dokumentere sykefravær med melding i meldebok. Med foresattes underskrift.
Klasseromsregler:

Eleven må:
Stille i klasserommet
Rekk opp hånden for å prate
Tyggegummi er ikke tillatt
Ha med deg blyant og visk til hver time ++
Kontakt Person:

IOS Undervisnings Leder:
Søster: Naz Cader
Email: nazcader@gmail.com
Tel: 986 92 426