Stor behov for muslimsk foster og beredskapshjem

Salam, Masjid Noor inviterer alle kvinnelige medlemmer til et temakveld om hvordan en kan bli Foster/beredskapshjem.  Du kan få svar på alle spørsmålene dine om temaet.

STED: Kvernevik bydelshus
Dato: lørdag den 24 feb,
Tid: kl17:45-19:00.

IOS Kvinne avdeling har også program for kvinner og jenter i samme bydel kl16:00-18:00, ta med deg lit mat hvis du kommer kl16:00.

Vi oppfordrer sterkt alle muslimske kvinner om å delta.

Det er en kvinnelig leder fra et norsk firma som presenterer dette.

Det er mange muslimske barn som plasseres i en ikke muslimske hjem fordi det ikke finnes muslimsk hjem som kan ta imot dem.

Disse barna risikerer å miste både språk og religion. Vi må ikke bare klage men være en del av løsningen.
JazakumuLahu khayran
Vell møtt