The lost kingdom Andulus

Asalamu aleikum , kjære brødre og søstre . Vennligst les alt, viktig info om tid og sted

Tema denne gangen er Andulus (muslimske Spania), lærerik og spennende historie. Vi drar tilbake i tid, for å bli kjent med de 800 årene hvor muslimene var i Spania både styringen og fallet av dette riket.

Aldersgrense: 15+

Påmeldings frist 21.02.2017 på grunn av begrenset plass.
Kontakt Abdikarim: 90218163 og Ammal :46928353 (Hvis du ikke har mulighet til å sende sms kan du også sende melding til ios/masjid noor sin facebook side)

3 dagers program: Vi oppfordrer til å komme alle dagene, siden det er en sammenhengende historie. Kom også gjerne før litt før tiden.
Fredag: 16:00 – 20:30 Dette tar plass på Bekkefaret bydelshus
Lørdag: 15:00 – 20:30 Dette tar plass på Bekkefaret bydelshus
Søndag: 15:00 – 20:30 Dette tar plass på Hundvåg bydelshus

Det vil bli enkel servering alle dagene, spis dermed på forhånd 🙂


Asalamu aleikum, dear brothers and sisters. Please read everything important information about time and place

Theme this time is Andalus (Muslim Spain), informative and fascinating history.
We are going back in time, to be schooled about the 800 years in which the Muslims were in Spain both the governance and the fall of this empire.

Age limit: 15+

Signup deadline 21.02.2017 due to limited space. Contact to Abdikarim: 90218163 or Ammal: 46928353 (Should you not have the opportunity to send a message, you can also send a message to the ios / masjid noors facebook page)

3 day program: We encourage you to come all days, since it is a coherent story.
It is preferred that you come early
Friday: 16:00 – 20:30 This will take place in Bekkefaret bydelshus
Saturday: 15:00 – 20:30 This will take place in Bekkefaret bydelshus
Sunday: 15:00 – 20:30 This will take place in Hundvåg bydelshus

There will be light refreshments served all days, eat thus in advance 🙂

 

/Masjid Noor