Undervisning

BismillahirRahmanirRahim
Vi ønsker både de gamle og de nye elever velkommen til et nyttskoleår på lørdagsskolen ved Våland skole.
Skolen begynner lørdag 06.09.14 kl. 11.00.

Alle foreldrene må være med barna sine den første skoledagen, slik at barna deres kan bli registrert og henvist til den rette klassen.

Skolepenger for høst semesteret er kr. 500 ( per familie uansett antall barn)
Skolebøker koster kr.100 per barn.

Dere kan betale til konto nr: 32012508734 husk å registrere navn og hva betalingen skal dekke.
Du kan også betale med kontant ved registrering den første skoledagen.

Foresatte /foreldre er pliktet til å være vakt minst en gang i skoleåret. Dere kan melde på til å hjelpe som vakt samme dag som registrering.
Vedlagt sender vi en oversikt over ansvarsområdene til vakten ved lørdagsskole.
Velmøtt!

IOS undervisningsavdeling.

Ahmed AbuNima, Ahmed Hassan, AbdulKader, Naz Cader