Hvem er vi?

IOS er et flerkulturellmuslimsk trossamfunn som organiserer mange muslimer med forskjellige etniske tilhørighet.

Vår visjon

Vårt formål er blant annet å:

 1. Ta vare på medlemmenes tro, moral, verdier og styrke muslimenes forhold til Islam.
 2. Fremme likeverd, fredelig sameksistens mellom forskjellige folkegrupper og samtidig vise respekt for andre menneskers religiøse ståsted.
 3. Gi riktig informasjon om Islam
 4. Jobbe for at ungdommer utvikler positive holdninger om seg selv og om samfunnet rundt omkrig dem. Vi vil hjelpe ungdommene slik at de får en sunn oppvekst som er langt fra kriminalitet, gjeng miljøer, lovbrudd og narkotika.
 5. Vi motvirker ekstreme holdninger og bidrar slik at ungdommene skal være til nytte for seg selv og ellers for samfunnet.

Vi kan i tillegg hjelpe med følgende:

 • Islamsk leksjoner/forelesninger
 • Emne kvelder om Islam
 • Seminarer i administrasjon
 • Sosiale samlinger.

Bor du ikke i Stavanger?

 • Vi kan hjelpe med organisering av Quran undervisning til barna, undervisnings materiell, islamsk litteratur, rådgivning om forskjellige saker, Bønnetimeplan, organisering av begravelse uansett hvor du bor I landet.
 • Vi kan også organisere Islamsk vigsel for de som skal gifte seg.
 • Ved dødsfall av nære familie medlemmer kan vi UANSETT hvor du bor i landet, hjelpe til med organisering av hellig- vask, Janazabonn og islamsk begravelse.