Medlemmer

HVA ISLAMSK OPPLÆRINGSSENTER KAN GJØRE FOR DEG SOM MEDLEM?

  • Bor du i Stavanger kan du bruke alle senterets fasiliteter og tilgjengelige medlems tilbud og tjenester til enhver tid. Du kan delta på Quran opplæring, IOS-skole, forelesninger, seminarer og mye mer.
  • Vi kan organisere islamsk vigsel for de som skal gifte seg.
  • Vi organiserer islamsk leksjoner, forelesninger, emne kvelder om Islam, seminarer i administrasjon, og sosiale samlinger.
  • Vi involvere ungdommer i forskjellige komiteer for å skaffe dem erfaring.
  • Ved dødsfall i familie medlemmer kan vi UANSETT hvor du bor i landet, hjelpe til med organisering av hellig- vask, Janazabonn og islamsk begravelse.

Bli medlem?

Masjid Noor de/dere velkommen til vår trossamfunn. Gjerne ta kontakt hvis det er noe som er uklart eller for å ta en prat.

NB!

Du må selv finne ut hvor du er registrert fra før. For å finne ut om du er medlem i Den norske kirken eller vil melde deg ut fra den, kan du bruke følgende link. På denne linken kan en BÅDE sjekke om en er medlem, og en kan melde seg ut. Alt gjøres helt elektronisk, alt du trenger er bank-id

Utmeldingskjema finner du her