Rådgiving

Har du behov for hjelp, råd og veiledning

Vi har rådgivere av begge kjønn fra forskjellige etniske bakgrunn. De har bred erfaring fra forskjellige arenaer og som du absolutt kan stole på. De er også pålagt taushetsplikt.
 
Vi kan hjelpe med blant annet følgende:
Trenger du noen voksne å snakke med, som du kan stole på, da kan du trygt snakke med en av våre rådgivere.
Angående konflikter mellom foreldre og barn, kan vi veilede eller prøve å løse konflikten gjennom dialog og forståelse.
Klagesaker i forbindelse med søknader, garantier, klage på avslag av forskjellige arter
Ungdommer, tenåringer og voksne som er i livskriser skal vi prøve å hjelpe og veilede etter beste evne.